نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران

27شهریور 1400
0 نظر

اگر قصد سفر به ترکیه را دارید می توانید پول به ترکیه ببرید ولی این مبلغ محدود است و هر مبلغی را نمی توان به ترکیه آورد. حال اگر نیاز شد پول بیشتری به ترکیه بیاوریم چطور امکان پذیر است؟ در این مقاله قصد داریم نحوه انتقال پول از ایران به ترکیه را توضیح دهیم. 

نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران

اگر قصد دارید به ترکیه سفر کنید نمیتوانید به هر مبلغی پول وارد خاک ترکیه کنید. هر نفر مجاز است از طریق مرز هوایی به مبلغ ۵۰۰۰ یورو (یا معادل این قینت ارزهای دیگر ) و از طریق مرز زمینی به مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل این قیمت ارزهای دیگر را وارد خاک ترکیه کند.

اگر بخواهید بیشتر از این مبلبغ به ترکیه پول بیاورید باید اعلام شود و باید بدانید که میزان ارز خارجی همراه خود را رقم دقیقش در پاسپورت شما ثبت شود.
حالا اگر بخواهید بیشتر از این مبلغ را بیاورید باید از طریق صرافی های مطمعن اقدام کنید.

در این روش کسی ک در ایران است باید به صرافی معبر مراجعه کند و مبلغ پول را به یکی از صرافی های معتبر در ترکیه انتقال دهد.

فقط باید بدانید که باید یک صرافی معتبر پیدا کنید. به هر کسی اعتماد نکنید. باید یک صرافی منصف پیدا کنید که درصد کمتری را از شما کسر کند زیرا صرافی ها مبلغی را از پول شما کسر می کنند بابت حق الزحمه  پس به هر کسی اعتماد نکنید.

 

پیام بگذارید